Menu and search Σύγκριση
 
Γλώσσα

Στη VARIO, έχουμε θεσπίσει Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την περίοδο 2022-2025, η οποία αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία:

1. Περιβάλλον: Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την υιοθέτηση πρακτικών που προωθούν τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση βιώσιμων προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν θετικό αντίκτυπο στους πελάτες μας

2. Κοινωνία: Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μέσα από τις δραστηριότητές μας κοινωνική αξία. Αυτό περιλαμβάνει την απασχόληση και την οικονομική αξία, την αξιοπρέπεια και την ισότητα και την ευημερία για την κοινωνία. Παράλληλα, επιδιώκουμε την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα έχουν θετική επίδραση στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε

3. Διακυβέρνηση: Δεσμευόμαστε να τηρούμε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ευθύνης και της ακεραιότητας σε όλες τις λειτουργίες μας

Μέσω αυτής της Στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα, η VARIO δεσμεύεται να πρωτοπορεί στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προάγοντας καινοτόμες λύσεις. Ο σκοπός της εταιρίας είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας και να δημιουργήσει θετική επίδραση στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).


Αναπτυσσόμαστε υγιώς

Επιδιώκουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους τους ανθρώπους μας και σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.


Βιώσιμες προμήθειες

Στοχεύουμε σε μια βιώσιμη και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα σε όλο το μήκος της, ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.


Μειώνουμε τα απόβλητα

Προωθούμε την κυκλική οικονομία σε όλες μας τις δραστηριότητες, απαιτώντας ανακυκλώσιμα προϊόντα και συσκευασίες και δίνοντας αξία στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα.

Το 2022 πέτυχαμε:

54% - 46%

68%

68%

Γυναίκες - Άνδρες από τους προμηθευτές μας αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές των πωλήσεων αφορούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
Γνωρίζατε ότι το 60% των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι eco-friendly; Βρείτε της κορυφαίας ποιότητας οικολογικές λύσεις που αναζητάτε ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα γι' αυτές και τις πιστοποιήσεις τους. Ελάτε να κάνουμε ΜΑΖΙ την πράσινη διαφορά για την επιχείρησή σας, τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον...
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις όπως Ecolabel®, FSC®, Ok compost®, Nordic Ecolabel® συναντάς σε δεκάδες εκατοντάδες προϊόντα μας και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει. Νοιαζόμαστε ...με πράξεις για το περιβάλλον και το ανθρακικό σας/μας αποτύπωμα και θέλουμε να σας προσφέρουμε βιώσιμες και πιστοποιημένες λύσεις σε κάθε προϊόν (ή και υπηρεσία) που λαμβάνεται από εμάς...
    

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με όραμα τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αποδεικνύουμε την προσήλωσή μας στην πρόοδο και τη διαφάνεια μέσω της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Έκθεση αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και θεμέλιο για τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μας μέρη (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών, των εργαζομένων, των συνεργατών και της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Μπορείτε να ανατρέξετε στις Εκθέσεις Βιωσιμότητας της VARIO παρακάτω:

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 ΕΔΩ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 ΕΔΩ

Πολιτική Ποιότητας ΕΔΩ

Πολιτική Αειφορίας ΕΔΩ

 

Πιστοποιήσεις VARIO και Συμμετοχή σε Φορείς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Μέλος του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ από το 2023

   Ακολουθούμε τις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η VARIO στηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνίας και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

  • Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

   Για το 2023, αναπτύξαμε τις επιδόσεις μας ως προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με βάση τα αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από τον Κώδικα Βιωσιμότητας της DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex). Ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα σύμφωνα με είκοσι κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής και του βάθους της αλυσίδας αξίας. Πάνω από 770 εταιρίες έχουν υποβάλει Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κώδικα.

  • Μετάλλιο EcoVadis 2023

   Η VARIO δεσμεύεται στη συνεχή πρόοδο και βελτίωση των επιδόσεων μας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 2023, βραβεύτηκε με το ασημένιο μετάλλιο από το EcoVadis. Η VARIO βρίσκεται στο κορυφαίο 4% των εταιριών του ευρύτερου κλάδου της παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνολική της βαθμολογία και στο αντίστοιχο 2% όσον αφορά την ενότητα «περιβάλλον». Το 2023, η VARIO έλαβε συνολική βαθμολογία 68/100, αυξάνοντας κατά 1 μονάδα τη συνολική της βαθμολογία και, ταυτόχρονα, κατά 10 επιπλέον μονάδες την απόδοσή της στην ενότητα «Περιβάλλον».

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

   Στοχεύουμε στην ποιοτική και την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλες τις λειτουργίες μας και πιστοποιούμαστε κατά ISO 9001 και ISO 14001.

 

 

Στη VARIO έχουμε περιβαλλοντικό όραμα:

“Να βοηθήσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας να είναι πρωτοπόροι σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης”.

© VARIO 2022 - All Rights Reserved. Developed & Designed by MageGuide