Menu and search Σύγκριση
 
Γλώσσα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Πεδίο Εφαρμογής

H παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με διακριτικό τίτλο VARIO A.E., που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, με Α.Φ.Μ. 999402333, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 005714301000, με αριθμό Εξυπηρέτησης Πελατών (+30) 2103418230 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] (η “VARIO”) σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της www.vario.com.gr (η «Ιστοσελίδα») καθώς και στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της σχέσεων με τους εμπορικούς της συνεργάτες (συλλογικά οι «Επιχειρηματικές Σχέσεις»). Ενδέχεται, όμως, εφόσον είναι απαραίτητο, να σας παρέχουμε και ειδικότερες ειδοποιήσεις απορρήτου που περιέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τις πρακτικές μας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

  1. Πληροφορίες που συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε

2.1 Μέσω της Ιστοσελίδας

Μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας μας. Για το σκοπό αυτό συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το email και το τηλέφωνό σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μας παρέχετε στο μήνυμά σας.

Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω πληροφορίες για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή/και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το αίτημά σας. Επίσης, μπορεί να σας στείλουμε παρουσιάσεις της εταιρείας μας, τιμοκαταλόγους καθώς και ενημερωτικό υλικό για εκδηλώσεις, προσφορές και υφιστάμενα ή μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες μας, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο της Φόρμας Επικοινωνίας μας ή όταν μας δίνετε το email σας για να σας στείλουμε τον κατάλογό μας εδώ ή .

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών επικοινωνιών μάρκετινγκ της Εταιρείας μας πατώντας στην επιλογή «unsubscribe» που σας παρέχεται σε κάθε email επικοινωνία μας ή επικοινωνώντας μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Συνδρομές Newsletter».

2.2 Στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών μας Σχέσεων

Στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών μας Σχέσεων συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συλλέγουμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (πελάτες, προμηθευτές, μεταπωλητές κλπ) προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τραπεζικού , στοιχεία αναγνώρισης νομίμων εκπροσώπων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και οικονομικά στοιχεία με σκοπό την αξιολόγηση της σύναψης εμπορικής συνεργασίας ή/και μετά τη σύναψη αυτής για τη διαχείριση της εμπορικής μας συνεργασίας, την εκτέλεση της/των μεταξύ μας συναλλαγής/ων, την τήρηση πελατολογίου και αρχείου υφιστάμενων και δυνητικών εμπορικών συνεργατών. Επίσης, στο πλαίσιο της εμπορικής μας συνεργασίας, μπορεί να διενεργήσουμε έλεγχο της νομιμοποίησης, της πιστοληπτικής σας ικανότητας ή/και της οικονομικής σας συμπεριφοράς ή/και της περιουσιακής σας κατάστασης συμπεριλαμβανομένων των νομιμοποιητικών σας εγγράφων, των οικονομικών σας στοιχείων, τυχόν ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών ή γραμματίων, αιτήσεων ή/και αποφάσεων πτώχευσης, συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και συναφών διαδικασιών, διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, πλειστηριασμών ακινήτων και κινητών, υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, κατασχέσεων, αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και δεδομένων εταιρειών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ κλπ. Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς είτε από εταιρείες επιχειρηματικής πληροφόρησης, από δημόσια προσβάσιμα αρχεία (όπως ενδεικτικά το ΦΕΚ, το ΓΕΜΗ, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία κλπ) και άλλες νόμιμες πηγές (όπως το Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων «ΤΣΕΚ» με υπεύθυνο επεξεργασίας την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής), με σκοπό την αξιολόγηση ή/και επαναξιολόγηση του αναλαμβανομένου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι αυτής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.tiresias.gr και http://www.tiresias.gr/docs/privacypolicy.pdf

2.3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Επιπλέον, η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς τους λογαριασμούς των δικών μας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι σελίδες της VARIO στο LinkedIn ή στο Youtube, με τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε για να δημοσιεύσετε σχόλια. Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, τη φωτογραφία, τη λίστα με τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να είναι προσβάσιμη σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε λάβατε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφαλείας δεδομένων) άλλων οργανισμών όπως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 2.4 Νομική βάση επεξεργασίας

H νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τη VARIO περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, επεξεργασία η οποία είναι:

α) Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ: απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τη VARIO ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (π.χ. την ταυτοποίηση των προσώπων που δεσμεύουν την εταιρεία σας για την υπογραφή συμβάσεων, για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ή των συναλλαγών μας για τις τιμές και τις προσφορές των προϊόντων μας, για την εκτέλεση παραγγελιών, την παράδοση προϊόντων, τιμολόγηση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση κλπ),

β) Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ: απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (π.χ. για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την πραγματοποίηση υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές),

γ) Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ: απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας (π.χ. για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη μείωση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού/συναλλαγματικού κινδύνου και για την προστασία έναντι ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων) και

δ) Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ: με βάση τη συναίνεσή σας (π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που υποβάλετε και για την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών ενημερώσεων μάρκετινγκ μέσω της Ιστοσελίδας μας), η οποία (συναίνεση) μπορεί μετέπειτα να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία», χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρση αυτής ή βάσει άλλης νομικής βάσης.

  1. Σε ποιον γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά εντός της επιχείρησής μας προς τις συναφείς ομάδες, όπως, ενδεικτικά, στην ομάδα πωλήσεων, στην οικονομική ομάδα και στις ομάδες μάρκετινγκ. Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τα παρακάτω πρόσωπα:

 α) εταιρικούς συνεργάτες, όπως εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, εταιρείες ορκωτών λογιστών, εταιρείες επιχειρηματικής πληροφόρησης (για την άντληση των πληροφοριών πιστωτικού κινδύνου), ασφαλιστές, ασφαλιστικούς πράκτορες και ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. για την ασφάλιση των πιστώσεων), τραπεζικά ιδρύματα (π.χ για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μαζί σας ή/και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών/προϊόντων όπως συμβάσεων factoring),

β) παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που φιλοξενούν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα, μας βοηθούν να διατηρήσουμε το δίκτυο πληροφορικής, βοηθούν με επισκευές, κέντρα επικοινωνίας πελατών, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών, τιμολόγησης ή οι οποίες αποστέλλουν emails εκ μέρους μας,

γ) άλλα μέρη όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή αναφορικά με εταιρικές συναλλαγές (όπως συγχώνευση, μεταφορά, εξαγορά ή πώλησή κλπ) και

δ) άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας.

  1. Ασφάλεια και διατήρηση Δεδομένων

Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Δυστυχώς, όμως, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Τα δεδομένα σας θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως:

α) το χρονικό διάστημα που έχουμε μία συνεχή σχέση μαζί σας,

β) νομικά υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης ή όπως ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή

γ) εάν η διατήρηση ενδείκνυται βάσει της νομικής μας σχέσης (όπως για παράδειγμα βάσει της περιόδου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, δικαστικών ενεργειών ή ελέγχων).

  1. Άλλοι Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων που είναι εκτός του δικού μας ελέγχου. Δεν ευθυνόμαστε για την ασφάλεια ή το απόρρητο οποιωνδήποτε πληροφοριών συλλέγουν ιστότοποι ή άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να προσέχετε και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τους ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

  1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες. Μπορεί επίσης να δικαιούστε, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να αιτηθείτε την πρόσβαση, τη διαγραφή ή τη φορητότητα των πληροφοριών σας. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

  1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VARIO (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Λεωφ. Πειραιώς 205, TK 177 78

Τηλέφωνο: 210 34 18 230  (ή 216 400 59 59)

Fax: 210 34 18 232

Email: [email protected]

© VARIO 2022 - All Rights Reserved. Developed & Designed by MageGuide