Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Πεδίο Εφαρμογής

H παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία VARIO A.E. με έδρα στον Ταύρο Αττικής, λεωφ. Πειραιώς 205, 17778 τηλέφωνο 2103418230 φαξ 2103418232 (η “VARIO”) σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της www.vario.com.gr (η «Ιστοσελίδα») καθώς και στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της σχέσεων με τους εμπορικούς της συνεργάτες (συλλογικά οι «Επιχειρηματικές Σχέσεις»). Ενδέχεται, όμως, εφόσον είναι απαραίτητο, να σας παρέχουμε και ειδικότερες ειδοποιήσεις απορρήτου που περιέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τις πρακτικές μας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε

2.1 Μέσω της Ιστοσελίδας

Μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας μας. Για το σκοπό αυτό συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το email και το τηλέφωνό σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μας παρέχετε στο μήνυμά σας.

Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω πληροφορίες για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή/και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το αίτημά σας. Επίσης, μπορεί να σας στείλουμε παρουσιάσεις της εταιρείας μας, τιμοκαταλόγους καθώς και ενημερωτικό υλικό για εκδηλώσεις, προσφορές και υφιστάμενα ή μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες μας, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο της Φόρμας Επικοινωνίας μας ή όταν μας δίνετε το email σας για να σας στείλουμε τον κατάλογό μας εδώ.

 

2.2 Στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών μας Σχέσεων

Στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών μας Σχέσεων, συλλέγουμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (πελάτες, προμηθευτές, μεταπωλητές κλπ) προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό την αξιολόγηση της σύναψης εμπορικής συνεργασίας ή/και μετά τη σύναψη αυτής για την εκτέλεση της σύμβασης και την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο αυτής, τη διαχείριση της εμπορικής μας συνεργασίας, την τήρηση πελατολογίου και αρχείου υφιστάμενων και δυνητικών εμπορικών συνεργατών. Επίσης, στο πλαίσιο της εμπορικής μας συνεργασίας, μπορεί, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσή σας, να διενεργήσουμε έλεγχο της νομιμοποίησης, της πιστοληπτικής σας ικανότητας ή/και της οικονομικής σας συμπεριφοράς ή/και της περιουσιακής σας κατάστασης συμπεριλαμβανομένων των νομιμοποιητικών σας εγγράφων και των οικονομικών και περιουσιακών σας στοιχείων με σκοπό την αξιολόγηση ή/και επαναξιολόγηση του αναλαμβανομένου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή συνεργασίας.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές. Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σε σχέση με εσάς από δημόσια προσβάσιμες ή/και εμπορικά διαθέσιμες πηγές στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο.

 

2.3 Νομική βάση επεξεργασίας

H νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τη VARIO περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, επεξεργασία η οποία είναι:

α) απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τη VARIO ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (π.χ. την ταυτοποίηση των προσώπων που δεσμεύουν την εταιρεία σας για την υπογραφή συμβάσεων, για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ή των συναλλαγών μας για τις τιμές και τις προσφορές των προϊόντων μας, για την εκτέλεση παραγγελιών, την παράδοση προϊόντων, τιμολόγηση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση κλπ),

β) απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (π.χ. για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την πραγματοποίηση υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές),

γ) απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας (π.χ. για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη μείωση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού/συναλλαγματικού κινδύνου) και

δ) με βάση τη συναίνεσή σας (π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που υποβάλετε και για την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών ενημερώσεων μάρκετινγκ μέσω της Ιστοσελίδας μας), η οποία (συναίνεση) μπορεί μετέπειτα να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία», χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρση αυτής ή βάσει άλλης νομικής βάσης.

 

 1. Σε ποιον γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά εντός της επιχείρησής μας προς τις συναφείς ομάδες, όπως, ενδεικτικά, στην ομάδα πωλήσεων, στην οικονομική ομάδα και στις ομάδες μάρκετινγκ. Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τα παρακάτω πρόσωπα:

α) εταιρικούς συνεργάτες, όπως εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, εταιρείες ορκωτών λογιστών, εταιρείες επιχειρηματικής πληροφόρησης (για την άντληση των πληροφοριών πιστωτικού κινδύνου), ασφαλιστές, ασφαλιστικούς πράκτορες και ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. για την ασφάλιση των πιστώσεων), τραπεζικά ιδρύματα (π.χ για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μαζί σας ή/και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών/προϊόντων όπως συμβάσεων factoring),

β) παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που φιλοξενούν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα, μας βοηθούν να διατηρήσουμε το δίκτυο πληροφορικής, βοηθούν με επισκευές, κέντρα επικοινωνίας πελατών, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών, τιμολόγησης ή οι οποίες αποστέλλουν emails εκ μέρους μας,

γ) άλλα μέρη όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή αναφορικά με εταιρικές συναλλαγές (όπως συγχώνευση, μεταφορά, εξαγορά ή πώλησή κλπ) και

δ) άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας.

 

 1. Ασφάλεια και διατήρηση Δεδομένων

Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Δυστυχώς, όμως, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Τα δεδομένα σας θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως:

α) το χρονικό διάστημα που έχουμε μία συνεχή σχέση μαζί σας,

β) νομικά υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης ή όπως ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή

γ) εάν η διατήρηση ενδείκνυται βάσει της νομικής μας σχέσης (όπως για παράδειγμα βάσει της περιόδου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, δικαστικών ενεργειών ή ελέγχων).

 

 1. Cookies

Πολιτική Cookies

Ενημερώθηκε 09.12.2020

Στην ιστοσελίδα www.vario.com.gr (η «Ιστοσελίδα») που λειτουργεί η εταιρεία VARIO A.E. με έδρα στον Ταύρο Αττικής, λεωφ. Πειραιώς 205, 17778 τηλέφωνο 2103418230 φαξ 2103418232 (η “VARIO”) χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες (εφεξής συνολικά «cookies») που μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας σε αυτή, να συγκεντρώνουμε στατιστικά για τη χρήση της και για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις. Μάθετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους ή να διαχειριστείτε τις επιλογές σας ανά κατηγορία αυτών.

Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία στο επάνω μέρος της Πολιτικής Cookies, για να βλέπετε την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης αυτής. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής στην Ιστοσελίδα.

Πρέπει να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραγράφους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Vario, η οποία είναι διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στη συσκευή των χρηστών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό τόπο https://www.allaboutcookies.org.

Όταν εισέλθετε στην Ιστοσελίδα, μία ειδοποίηση για cookies θα σας εξηγήσει τις κατηγορίες και το σκοπό των cookies που χρησιμοποιούμε και θα σας παρασχεθεί η επιλογή είτε να αποδεχθείτε όλα τα cookies είτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και τις επιλογές σας  μέσω του εργαλείου διαχείρισης cookies, το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε στο footer/ κάτω αριστερά στην οθόνη σας με την ένδειξη «C». Εάν πατήσετε Αποδέχομαι όλα τα Cookies αποδέχεστε όλα τα cookies στο Εργαλείο Διαχείρισης Cookies, όπως περιγράφονται παρακάτω. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε όλα τα cookies ή εάν επιθυμείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα επιμέρους cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να πατήσετε Λεπτομέρειες και Επιλογές και να οδηγηθείτε στο εργαλείο διαχείρισης cookies. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ενέργεια η οποία θα επηρεάσει όλα τα cookies που θα δείτε στο Εργαλείο Διαχείρισης Cookies (για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να βλέπετε cookies τρίτων). Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, συνεπώς ελέγξτε το μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας μπορεί να περιέχει πρόσθετους ελέγχους για τα cookies.

Έχετε υπόψη σας ότι η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε ορισμένες συναλλαγές στην Ιστοσελίδα μας και την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στις διάφορες επισκέψεις σας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και για ποιον σκοπό

Ειδικότερα, τα cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας είναι τα εξής:

 1. Απαραίτητα Cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, τα απαραίτητα cookies σας επιτρέπουν να παραγγέλνετε προϊόντα, έτσι ώστε να μπορούμε να θυμόμαστε τα είδη που προσθέτετε στο καλάθι αγορών σας, και να λαμβάνετε υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, καθώς είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηγορία των cookies για μία περίοδο 90 ημερών.
 2. Cookies λειτουργικότητας ή προτιμήσεων. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες και επιλογές σας οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες της, όπως η γλώσσα και η περιοχή. Αυτά τα cookies δεν ενεργοποιούνται αυτόματα και μπορείτε να τα ρυθμίσετε με βάση τις προτιμήσεις σας, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα στο εργαλείο διαχείρισης cookies. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηγορία των cookies για μία περίοδο 90 ημερών.
 3. Cookies απόδοσης. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και να εντοπίζουμε σφάλματα. Για παράδειγμα, αυτού του είδους τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ότι έχετε επισκεφθεί την Ιστοσελίδα μας στο παρελθόν και μας δείχνουν ποια τμήματα της Ιστοσελίδα μας είναι δημοφιλέστερα, επιτρέποντάς μας να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε κάθε σελίδα. Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, ένα εργαλείο που ανήκει στην Google, Inc, το οποίο μας επιτρέπει να λαμβάνουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα Google Analytics παρακαλούμε επισκεφθείτεhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245 και διαβάστε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics. Αυτά τα cookies δεν ενεργοποιούνται αυτόματα και μπορείτε να τα ρυθμίσετε με βάση τις προτιμήσεις σας, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα στο εργαλείο διαχείρισης cookies. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηγορία των cookies για μία περίοδο 90 ημερών.
 4. Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάζουμε διαφημίσεις εντός και εκτός της Ιστοσελίδας σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας συλλέγοντας, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για προϊόντα που έχετε δει ή έχετε παραγγείλει στην Ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Google Inc προκειμένου να προσεγγίζουμε τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και να τους απευθύνουμε κατάλληλα μηνύματα επικοινωνίας όταν κάνουν περιήγηση στο διαδίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί το επαναληπτικό μάρκετινγκ δείτε εδώ https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=el. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη χρήση προσαρμοσμένων διαφημίσεων Google μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας εδώ:https://adssettings.google.com/ και τρίτων εδώ: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ Αυτά τα cookies δεν ενεργοποιούνται αυτόματα και μπορείτε να τα ρυθμίσετε με βάση τις προτιμήσεις σας, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα στο εργαλείο διαχείρισης cookies. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηγορία των cookies για μία περίοδο 90 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες για όσα Cookies είναι τρίτων μέρων (third-party cookies)

Ορισμένα από τα cookies των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών μπορεί να είναι τρίτων μερών αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.  Δεν ελέγχουμε την αποθήκευση και τη χρήση τέτοιων cookies από αυτά τα τρίτα μέρη και θα πρέπει να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου του σχετικού τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε αυτά τα τρίτα μέρη και να διαχειριστείτε τα cookies τους στο Αυτά τα cookies δεν ενεργοποιούνται αυτόματα και μπορείτε να τα ρυθμίσετε με βάση τις προτιμήσεις σας, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα στο εργαλείο διαχείρισης cookies.

 1. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Επιπλέον, η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς τους λογαριασμούς των δικών μας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι σελίδες της VARIO στο LinkedIn ή στο Youtube, με τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε για να δημοσιεύσετε σχόλια. Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, τη φωτογραφία, τη λίστα με τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να είναι προσβάσιμη σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε λάβατε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφαλείας δεδομένων) άλλων οργανισμών όπως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 1. Άλλοι Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων που είναι εκτός του δικού μας ελέγχου. Δεν ευθυνόμαστε για την ασφάλεια ή το απόρρητο οποιωνδήποτε πληροφοριών συλλέγουν ιστότοποι ή άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να προσέχετε και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τους ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες. Μπορεί επίσης να δικαιούστε, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να αιτηθείτε την πρόσβαση, τη διαγραφή ή τη φορητότητα των πληροφοριών σας. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως προβλέπεται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

 

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VARIO (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Λεωφ. Πειραιώς 205, TK 177 78

Τηλέφωνο: 2103418230

Fax: 2103418232

Email: info@vario.com.gr