Ο νόμος για τα πλαστικά μίας χρήσης έχει φέρει στο προσκήνιο…

…νέες ανάγκες και σκέψεις όπως:

Τι είδους προϊόν; Ποιες ιδιότητες έχει; Για ποια χρήση; Τι σημαίνουν οι οικολογικές πιστοποιήσεις;

Στη VARIO, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καθημερινότητα και την όποια επιλογή πιο εύκολη, ώστε να υποστηρίξουμε τη στρατηγική σας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με περισσότερες οικολογικές λύσεις… στην πράξη!

Η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της VARIO. Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής μας στο Πανευρωπαϊκό Inpacs Sustainability Committee, θέτουμε και υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις και στόχους ανά τομέα λειτουργίας και σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals) που έχουμε υιοθετήσει.

→ Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία έχετε σχετικά με τις φιλικές προς το περιβάλλον προϊοντικές λύσεις που σας προσφέρει η VARIO και πώς θα αυξήσετε τα επίπεδα υγιεινής στους χώρους σας, όπως επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας μας ή στο 210 34 18 230.