8 Μαρτίου | Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Στην οικογένεια της VARIO το 60% των ανθρώπων μας είναι γυναίκες, όπως επίσης και το 50% των διευθυντικών μας θέσεων καλύπτεται από γυναίκες. Καθημερινά, αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους στην όποια επιτυχία της εταιρίας μας και δεσμευόμαστε με πράξεις να στηρίζουμε την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και σε άμεση ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (sdgs2030).