Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα από τη VARIO

Αυτό το Πάσχα
μένουμε υγιείς,
μένουμε αισιόδοξοι,
μένουμε σπίτι.

Σύντομα
θα είμαστε ξανά ΜΑΖΙ
σε κάποιο σημείο της Ελλάδας.


This Easter
we stay healthy,
we stay optimists,
we stay home.

Soon,
we’ll be TOGETHER again,
somewhere in Greece.

Τill then #StaySafe