Οικονομικά Στοιχεία

-Ισολογισμός 2018
vario_isologismos2018

-Ισολογισμός 2017
vario_isologismos2017

-Ισολογισμός 2016
vario_isologismos2016

-Ισολογισμός 2015
vario_isologismos2015

-Ισολογισμός 2014
vario_isologismos2014

-Ισολογισμός 2013
vario_isologismos2013

-Ισολογισμός 2012
vario_isologismos2012